โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ข่าวประชาสัมพันธ์
12 พฤษภาคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมมรรถตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2566,16:40   อ่าน 19 ครั้ง