โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางนพคุณ ครุฑหลวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ.2563
เบอร์โทรศัพท์ : 096-6655264
อีเมล์ : noppakun.krut@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทิรา วงศ์วินิจศร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 พฤษภาคม พ.ศ.2543
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3243859
อีเมล์ : jantira25101967@gmail.com