โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา