โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
017 รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ
017 รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ