โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
09 Social Network
 


เว็บไซต์โรงเรียน >> wangmokpittayakom.ac.th


 

Facebook >> https://www.facebook.com/wangmok