โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
o5 ข้อมูลการติดต่อ

       ที่อยู่โรงเรียน เลขที่ 10         หมู่ที่ 5   
       ตำบล วังโมกข์                     อำเภอ วชิรบารมี     
       จังหวัด พิจิตร                      รหัสไปรษณีย์ 66140
       โทรศัพท์ 056-030324        E-mail  : Wangmok2021@gmailo.com

<< กลับสู่เมนู รายการหลัก >>