โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5   ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
เบอร์แฟกส์ 056-614237


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :