โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 มี.ค. 65 ถึง 09 มี.ค. 65 เปิด ระบบ SGS ก่อนกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2564
เปิด ระบบ SGS ก่อนกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2564
บริหารฝ่ายวิชาการ
04 มี.ค. 65 ปัจฉิมนเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปัจฉิมนเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หอประชุมโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม